T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
TRABZON / ORTAHİSAR - Kanuni Anadolu Lisesi

AVRUPA DİL ÖDÜLÜMÜZ

Yeni ve Yaratıcı Dil Öğretim ve Öğrenim Uygulamaları İçin AVRUPA DİL ÖDÜLÜ (ADÖ)

 (European Language Label Award) Nedir?

 

1999 yılından bu yana Avrupa´da yeni, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme uygulamalarına verilen Avrupa Dil Ödülü´nün amacı, dil eğitim ve öğretimi alanındaki en yeni ve uygulamada performansı en yüksek yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri teşvik etmek ve Avrupa genelinde yaygınlaştırmaktır. Dil eğitimi ve öğretimi ile ilgilenen her kategori ve türdeki kurum ve kuruluş ADÖ' ne başvurabilir.

Ülkemizde ADÖ etkinliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmektedir. Avrupa Dil Ödülü etkinliğinin iki amacından biri, dil eğitimi ve öğretimi süreçlerine ilişkin yeni ve yaratıcı uygulamaları teşvik etmek; diğeri ise, öğretmenleri ve öğrencileri bu uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve yenilikleri kendi düşünce ve öğretim tekniklerine uyarlamalarını ve uygulamalarını sağlamaya yönelik gerekli çalışmaları yapmaktır.

Avrupa Dil Ödülü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına katılan ülkelerde ulusal düzeyde yılda bir kez verilmektedir. Öğrencilerin yaş aralıkları ve ilgili kuruluşların türleri ve kategorileri ne olursa olsun, her türlü dil öğretimi ve öğrenimi girişimi kabul edilmektedir. Bazı projelerin yeni teknolojileri kullanması bu projelere önemli ayrıcalık kazandırmamaktadır. Önemli olan bir projenin veya uygulamanın mevcut imkânlardan en iyi şekilde yararlanıyor olmasıdır.

Avrupa Dil Ödülü, Avrupa Komisyonu tarafından koordine edilmekte olup, Avrupa Birliği´ne Üye ülkeler, EFTA ülkeleri (İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) ve Aday Ülkelerde (Türkiye) ülke merkezli olarak yürütülmektedir. Hangi uygulamalara Dil Ödülü verileceğine Avrupa Dil Ödülü Ulusal Jürileri karar verir. Jüriler kararlarını, bir kısmı Avrupa düzeyinde mutabakata varılan ve tüm katılımcı ülkelerde uygulanan bazı kriterlere uygun olarak verirler. Diğer kriterler ise ulusal düzeyde belirlenir ve ilgili ülkeye özgüdür. Ulusal Jürinin verdiği karar Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Yönlendirme ve İzleme Komitesi kararıyla kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Ödül Avrupa Dil Ödülü´ne layık görülen uygulamalara/projelere maddi ödül verilmemektedir. Başarılı proje sahibi kuruluşlara AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek bir plaket ile AB Komisyonunun Eğitimden sorumlu Komisyon Üyesi ile Merkez Başkanlığından sorumlu Bakan tarafından imzalanmış bir belge verilecektir.

Bu ödülü alan kurumlar Avrupa Dil Ödülü logosunu kullanabileceklerdir. Bu ödül, kurum ve kuruluşlara Avrupa boyutunda prestij sağlamaktadır. Okulumuz Avrupa Dil Ödülü´ne 2011 - 2012 Eğitim Öğretim yılında yapmış olduğu proje ile layık görülmüştür. Bu sayede okulumuz Avrupa Dil Ödülü logosunu kullanabilme hakkına sahip olmuştur.

Kanuni Anadolu Lisesi’nin Avrupa Dil Ödülüne layık görülmesi yerel basında da yer almıştır.

https://www.haber3.com/guncel/trabzon-kanuni-anadolu-lisesine-avrupa-dil-odulu-haberi-1010858

 

LET’S OPEN NEW WINDOWS THROUGH ENGLISH (AB Dil Ödülü)

LEONARDO/2011

PROJE KOORDİNATÖRÜ : Ebru TOPAÇLIOĞLU

KOORDİNATÖR KURUM : TRABZON KANUNİ ANADOLU LİSESİ/TÜRKİYE

 

 

PROJE KONUSU /AMACI : Dijital bir platformda farklı yaratıcı etkinliklerle öğrencilere yabancı dil öğrenme konusunda farklı bakış açıları kazandırmak.

 

01-12-202301-12-202301-12-202301-12-202301-12-202301-12-2023

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 01.12.2023 - Güncelleme: 01.12.2023 11:37 - Görüntülenme: 1875
  Beğen | 0  kişi beğendi